erekoccha miyazaki

まつりえれこっちゃ宮崎
毎年、まつりえれこっちゃ宮崎に出場しています。
 
 
 
 
  
 
 


スローガン賞の『ベストエンターテインメント賞』を受賞しました。

 
 
 

HOME | erecochyamiyazak